Skip past the page header
Start of page content below the header

Search

Content Type
Topics
Expert Groups

Showing page 1 of 1

Gender and equality
Rural transformation
 
Blog Post
21 June 2018
Leaving women behind: Gender in agriculture in sub-Saharan Africa

Gender equality is a development booster and, indeed, women and girls made major strides in the last decade. But, have the lives of female farmers in sub-Saharan Africa improved?

Climate change and resource conflict
 
News Story
12 September 2016
Institutionell utveckling inom ramen för god styrning & förvaltning och Agenda2030

I den paneldiskussion som följde dagens presentationer konstaterades att det finns behov av ökat samarbete mellan olika svenska aktörer i genomförande av utvecklingsprojekt i ett samarbetsland. Det är också viktigt och självklart att involvera den mottagande parten i planeringen av projektet, dels för att förankra ägarskapet men också för att få ett lyckat resultat.

Health and nutrition
Trade and production
 
Slides
8 September 2016
Joakim Holmdahl, Jordbruksverket: Capacity Building Agriculture – Georgia

Joakim Holmdahl, manager at Swedish Board of Agriculture describes their work around capacity building and technical support to the Georgian National Food Agency. From the event Institutional...