Skip to content
Start of page content below the header
Media

De stora träden bakom huset planterades för att ge skugga åt människor och grödor och skydda huset mot starka vindar_Therese Engvall