Skip past the page header
Start of page content below the header
Event
7 March 2019

Jämställdhetsperspektivet i svenskt bistånd

Vad blev resultatet av Sveriges feministiska utrikespolitik? Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) håller ett seminarium utifrån rapporten Putting Priority into Practice: Sida´s implementation of its Plan for Gender Integration.

Photo: Pablo Heimplatz / Unsplash

Sveriges feministiska utrikespolitik vill tillämpa ”ett systematiskt jämställdhetsperspektiv genom hela den utrikespolitiska agendan”. År 2015 fick Sida i uppdrag att stärka jämställdhetsintegreringen fram till 2018. Vilka resultat har uppnåtts i satsningen?

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) har låtit göra en utvärdering som följt Sidas arbete över tid. Slutrapporten presenteras vid detta seminarium, som bland annat kommer att diskutera:

I vilken utsträckning är jämställdhetsperspektivet integrerat i Sidas bistånd i dag? Vilka utmaningar är förknippade med detta uppdrag – och hur kan de mötas? Vad kan andra organisationer lära av Sidas erfarenheter och arbete?

Mer information och registrering hittar du här!

Times

From 7 March 2019 at 09:00 to 7 March 2019 at 10:25

Venue

Hörsalen, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Hosted by

ud.eba@gov.se

Agenda

8.30 Registrering, samt kaffe/te och smörgås.

9.00 Julia Schalk, ledamot av EBA, hälsar välkommen och inleder dagens seminarium.

  • Presentation av EBA-rapporten Putting Priority into Practice: Sida´s implementation of its Plan for Gender Integration. Av Elin Bjarnegård och Fredrik Uggla.
  • Kommentarer på rapporten från bland annat Sida, Jämställdhetsmyndigheten och från forskningen. Därefter paneldiskussion, följt av frågor från publiken.

10.25 Seminariet avslutas.