Skip past the page header
Start of page content below the header
Event
12 November 2019

Hur kan Sverige bidra till den internationella kampen mot antibiotikaresistens?

Välkommen till ett framåtblickande seminarium där vi diskuterar hur Svenska erfarenheter kan bidra till den internationella kampen mot antibiotikaresistens.

Kendal James / Unsplash.

På 1980-talet var Sverige det första landet i världen att förbjuda tillväxtbefrämjande antibiotika i djurfoder. Sedan dess har Sverige arbetat för en ansvarsfull och restriktiv antibiotikaanvändning i djurhållningen, vari samarbetet mellan näring, myndigheter, konsumenter och beslutsfattare har varit en viktig framgångsfaktor.

I april 2019 lade FN:s arbetsgrupp IACG fram förslag på hur den växande antibiotikaresistensen i världen bör bekämpas. Nu när rekommendationerna tas vidare inom FN-systemet är det relevant att fråga sig hur Sverige bäst kan bidra till det globala arbetet. Vilka svenska erfarenheter och verktyg är användbara i ett internationellt perspektiv för att uppnå en hållbar produktion med friska djur utan antibiotika?

Agenda

13:00 Välkomna
Eva Persson, VD för Kungliga Skogs och Lantbruksakademien

13.05 Presentation av dagens ämne
Moderator: Annika Åhnberg

13.10 Det globala arbetet mot antibiotikaresistens från ett One Health-perspektiv
Anna Zorzet, Chef för ReAct Europe
Gunilla Eklund, Näringsdepartementet

13.45 Sveriges insats inom antibiotikaområdet under 1980-talet och framåt
Kristina Nordéus, Tidigare vid Avdelningen för Agrarhistoria, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lantbruksråd i Bryssel

14.15 Panelsamtal med de som var med under resans gång
Gunnela Ståhle, Tidigare vid Lantbrukarnas Riksförbund
Martin Wierup, Professor Emeritus, Sveriges Lantbruksuniversitet
Torbjörn Malm, Tidigare vid Jordbruksverket

14.35 Kaffe

15.05 Vad kan vi ta tillvara av vår erfarenhet och vad kan vi lära av samtiden?
Margareta Åberg, Lantbrukarnas Riksförbund
Fredrik Federley, Ledamot EU-parlamentet 
Maria Smith, Generalsekreterare, Axfoundation
Ulf Magnusson, Professor i Husdjursreproduktion, Sveriges Lantbruksuniversitet Global
Susanna Sternberg Lewerin, Professor i Epizootologi och Smittskydd, Sveriges Lantbruksuniversitet

16.00 Panel med framtidsvision: Hur bidrar Sverige bäst i det framtida arbetet mot antibiotikaresistens?
Margareta Åberg, Lantbrukarnas Riksförbund
Gunilla Eklund, Näringsdepartementet
Ulf Magnusson, Professor i Husdjursreproduktion, Sveriges Lantbruksuniversitet Global
Susanna Sternberg Lewerin, Professor i Epizootologi och Smittskydd, Sveriges Lantbruksuniversitet
Maria Smith, Generalsekreterare, Axfoundation
Fredrik Federley, Ledamot EU-parlamentet
Kristina Nordéus, Tidigare vid Avdelningen för Agrarhistoria, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lantbruksråd i Bryssel
Anna Zorzet, Chef för ReAct Europe

17.00 Avslutning med mingel

Anmäl er senast den 8 november

Times

From 12 November 2019 at 13:00 to 12 November 2019 at 17:00

Venue

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Drottninggatan 95 B,
Stockholm

Hosted by

Per Eriksson, per.eriksson@ksla.se