Skip past the page header
Start of page content below the header
Event
9 April 2019

Hur hållbart är vår älskade fika?

Ett seminarium om klimat och äldre människors konsumentmakt

Photo: Neil Palmer (CIAT) / Wikimedia Commons

Coffee picking in Cauca, southwestern Colombia. From the Two Degrees Up series of case studies on the effect of climate change on agriculture.

Photo: Neil Palmer (CIAT) / Wikimedia Commons

Alla vill kunna leva på sitt arbete och få sina rättigheter tillgodosedda. Handel är viktig för en hållbar utveckling med minskade fattigdom. Alltför många människors arbete präglas dock av orättvisa villkor och låga inkomster.

Vilka är de som producerar en av våra mest konsumerade råvaror? Hur kan vi vara med och förbättra villkoren för dem, för klimatet och för en hållbar global utveckling?

Medverkande:
Staffan Laestadius, Professor Emeritus i industriell ekonomi, KTH
Elisabet Lim, Kundansvarig för kaffe, vin, bomull och hårvård på Fairtrade Sverige

Samtalsledare:
Stefan de Vylder, nationalekonom, PRO Global

Anmäl dig här!

Times

From 9 April 2019 at 14:00 to 9 March 2019

Venue

Hedénsalen, plan 4, ABF-huset, Sveavägen 41