Gender equality

Should we stop talking about “youth”?

Youth and young people are becoming a hot topic among development donors and actors. But who exactly do these "labels" apply to, and are they too broad for effective policies? Or do they create too narrow a focus which is blind to larger structural issues?

Svenska kvinnor utan lön över en timme om dagen

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, med en tydlig politisk och folklig vilja att få bort könsdiskriminering, är lönegapet mellan kvinnor och män 13,2 %. Detta betyder att kvinnor jobbar gratis från och med klockan 15:57 varje dag, baserat på heltidsarbete mellan 08:00-17:00.

Zero Hunger in a Changing Climate

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsröjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Det är, som Annika Söder, statssekreterare på UD, konstaterar ett ambitiöst mål som världens länder ställt upp som ett av de 17 globala målen i Agenda 2030.