Consumption

Män och mat

A man taking cell phone pictures of a dish.

Idag lagas över 1/3 av maten i hemmen av män och ökningen är kraftig, vilket lett till att Sverige är ett föregångsland. Lund University Food Studies presenterar intressanta perspektiv. Hur har det blivit så här? Hur ser det ut i dagens kök? Vad kommer att hända i framtiden? Eftermiddagens föredrag lyfter och besvarar frågor om genus, mat och mentalitet.

Program

Prepare for the Nobel Week Dialogue with SIANI Youth

Ahead of the Nobel Week Dialogue on the Future of Food, we give you some practical tips of how to get the most out of the event whether you’ll be able to join in person or not.

One Planet Food

This presentation was held by Anna Richert from WWF Sweden at the World Food Day 2016 event in Stockholm on the 14th of October 2016.

One Planet Food

This presentation was held by Anna Richert from WWF Sweden at the World Food Day 2016 event in Stockholm  on the 14th of October 2016.

SIANI Youth i Almedalen 2016: Unga, Agenda 2030 och en tryggad livsmedelsförsörjning

Photo Chad Skeers (Flickr, CC)

Visste du att vi aldrig någonsin varit så många unga på vår planet som vi är idag? Vi vet att ungdomsfrågor runt fattigdomsbekämpning, hunger och jordbruk är väldigt viktigt och att unga måste få vara en integrerad del av hela Agenda2030. 

Assessing land-use impacts of biomass consumption in a globalized world

Photo courtesy David Gilbert/RAN (CC BY-NC 2.0)

About the seminar:

Global trade volumes of agricultural and forestry products are increasing rapidly, and with them the influence of consumers on land-use decisions in distant locations. To address negative environmental impacts of land use, a proper understanding of its consumption-side drivers is crucial.