Agroforestry

What do forests have to do with food security? A glance at this year’s HLPE Report

Forests are not the first thing that comes to mind when you think about food security. Sure, it’s fun to go mushroom picking, but otherwise what is the big deal about the role of forests in food security?

Inspiration från världen, praktik i Sverige -Workshop SLU Alnarp

Aktuella forskningssammanställningar visar att agroforestrysystem är produktiva och samtidigt bidrar med fler ekosystemtjänster än konventionell markanvändning såväl i tropiska som tempererade klimat.

SIANI under Almedalen 2017!

SIANI är återigen i Visby i juli för att delta i samhällsdebatterna och nätverka för förbättrad livsmedelssäkerhet och hållbart jordbruk! Vi organiserar i år tre olika seminarier alla på Sidas scen Sverige i världen, varmt välkomna att delta och bidra!

Tisdag 4 juli 16.00-16.45: Ung kraft för Agenda 2030

Plats: Sverige i världen (Sida), Donnersgatan 6