The SIANI Youth Page

Nyheter

Photo by © Mazur/catholicnews.org.uk via Flickr CC BY-NC-SA 2.0.
I am a young professional from Nairobi. Since 2015 I have been part of a mentorship programme involving young people in Kenya. I started off as a lead junior professional, coordinating and managing a group of peers. Fast forward six months into the...
Photo by Barron Fujimoto via Flickr CC BY-NC-SA 2.0
When we talk about food security we tend to think about livestock or land production. However, many people around the world, especially those in coastal areas, also heavily rely on fish and seafood.
Kristianstads kommun/Fotograf Cecilia Paulstrup
Vill du aktivera ungdomar och barn i eller nära naturen?Vill du skapa möten mellan människor inom jord- och skogsbruket eller trädgårdsnäringen?Vill du arrangera en aktivitet som skapar dialog och stärker de gröna näringarna i samhället?Svenska...
A rice farmer in central Bangladesh
Sidas program för Junior Professional Officers (JPO) är ett resursbasprogram inom det multilaterala utvecklingssamarbetet.