Kontakt

SIANI välkomnar varmt era frågor, förslag och kommentarer på vårt arbete.

Vårt kontor är beläget i Stockholm Environment Institutes lokaler i Östermalm i Stockholm. Till vänster hittar ni postadress och allmänna kontaktuppgifter, och nedan följer information och kontaktuppgifter till vår personal.

Madeleine Fogde
SIANI Programme Manager/SEI Senior Project Manager

Madeleine har en bred bakgrund inom utbildningsområdet. Hon har arbetat med programutveckling, informationsspridning, kapacitets-utveckling och vuxenutbildning i södra Afrika sedan 1993. Hennes erfarenheter inom dessa områden sträcker sig från arbete med icke läskunniga kvinnor på landsbygden till politiker på hög nivå. I Moçambique har hon bidragit till utvecklingen av ett bilateralt program för rural vatten-försörjning och ekologisk sanitet med den Österrikiska staten. Därifrån har lärdomar omvandlats till nationella strategier med stor vikt för Moçambiques uppnående av millenniemålen. Från 2007 till 2011 samordnade Madeleine det omfattande Sida-finansierade programmet Ecological Sanitation Research (EcoSanRes) vid SEI.

Phone: +46 (0)73-70 78 576
Matthew Fielding
SIANI Programme Officer/SEI Project Manager

Matthew har arbetat i 6 år som fältforskare i Sydamerikas Amazonasområde och i Västafrika. Hans fokus har där legat på samverkan mellan jordbruksmetoder, jordegenskaper och försörjning. Han har djupgående intressen för nya teknologier inom dessa områden, såsom biokol och fjärranalys, och hur dessa kan användas för att utveckla jordbrukskapaciteten i landbygds-områden. Matthew innehar en mastersexamen i utvecklingsstudier från School of Oriental and African Studies (SOAS) i London och har sin kandidatexamen i tropisk miljövetenskap från University of Aberdeen. Han är en invald medlem av the Royal Geographical Society i Storbritannien.

Matthew har arbetat i 6 år som fältforskare i Sydamerikas Amazonasområde och i Västafrika. Hans fokus har legat på samverkan mellan jordbruksmetoder, jordegenskaper och försörjning. Han har djupgående intressen för nya teknologier inom dessa områden, såsom biokol och fjärranalys, och hur dessa kan användas för att utveckla jordbrukskapaciteten i landbygdsområden. Matthew innehar en mastersexamen i utvecklingsstudier från School of Oriental and African Studies (SOAS) i London och har sin kandidatexamen i tropisk miljövetenskap från University of Aberdeen. Han är en invald medlem av the Royal Geographical Society i Storbritannien.

Phone: +46 (0)73-707 85 68
Ekaterina Bessonova
Communications Officer

Ekaterina holds Master Degree in Sustainable Development from Uppsala University.  Her final project was devoted to design of public-private partnership for waste management in Haiti. She also has a degree in Political Science, during which she majored in Political Communication and System Analysis. Ekaterina’s primary interests are focused around strategies for sustainable futures including organizational change, sustainable business and communication for development.

@KatjaBessonova

Phone: +46 70 388 4830
Anneli Sundin
Communications Officer

Anneli has a background in environmental science and sustainability, and has a broad understanding of concepts linked to resilience. She graduated from Stockholm University in 2013, where she studied the M.Sc. programme Social-Ecological Resilience for Sustainable Development at the Stockholm Resilience Centre. In her under- and postgraduate dissertations, she has been studying climate impacts on vulnerable smallholder farmers in Eastern (Kenya) and Western (Burkina Faso and Niger) parts of Africa. Anneli has a passion for sustainable development, food and agro-ecology, but also in how to effectively communicate research in fun, creative ways that results in long-lasting impacts. 

@anneli_sundin

Phone: +46 70 245 4646
Melinda Sundell
SIANI Advisor/SEI Senior Research Fellow

Melinda är en jordbruksekonom med 18 års erfarenhet från privat konsult-verksamhet och med 11 år som forskare och föreläsare vid SLU. Hennes fälterfarenhet kommer framför allt från arbete i Afrika och Latinamerika, där hon har inriktat sig på utvecklings-projekt inom jordbruket och på miljökonsekvensbeskrivning av instrastrukturprojekt, i synnerhet inom energisektorn.

Phone: +46 (0)73 707 86 13
Karolin Andersson
Communications Assistant

Karolin är livsmedelsagronom med en kandidatexamen inom livsmedelsvetenskap från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och en masterexamen inom jordbruksutveckling från Köpenhamns Universitet. Hon har erfarenhet av fältarbete i Indien, Kenya och Tanzania, och hennes examensarbete bestod av en genusmedveten analys av värdekedjan för kassavablad i östra Tanzania. Karolin är speciellt intresserad av frågor som rör livsmedels- och nutritionssäkerhet i låginkomstländer, genusfrågor i jordbrukssektorn och utveckling av lantbrukets värdekedjor för förbättrade försörjningsmöjligheter för småbrukare.

Phone: +46 70 388 1490