Climate Change, Resilience, Peace & Conflict

Harnessing Research and Innovation for FOOD 2030: A Science Policy Dialogue

The conference will provide a stakeholder platform for a science policy dialogues to assess the current state of European research, innovation and investment, and explore furture needs relevant to:

Sustainable and healthy nutrition;

Finaldags i Universeums: Älska Skog

Syftet med Älska Skog är att öka kännedom om svensk skog som resurs och dess betydelse samt att skapa ett positivt intresse för svensk skog och bygga upp en längtan att utforska den. Tävlingen 2017 riktar sig till elever i årskurs 5 och 6 och deras uppdrag var att marknadsföra skogen för stadsbor som rent geografiskt har långt till närmsta skog.

High milk yields in a harsh climate: Is it all about the genes?

Droughts, heat, erratic rainfall and floods can leave cows, sheep and goats with little to graze on. Changing climate will affect production of feed for livestock too. Harsh and extreme weather conditions can also reduce reproductive ability and undermine health of animals.