Det internationella baljväxtåret 2016 – vad hände och hur fortsätter vi framåt?