Equity & Gender

Almedalen 2017: Feminism och skog – en kärleksaffär

Vi vill belysa kvinnors viktiga – men sällan självklara – roll i utvecklingen mot ett hållbart brukande av skogslandskapet, och samtidigt lyfta skogens betydelse för livsmedelsförsörjning globalt. Mer än 1.6 miljarder människor är beroende av skog för sin försörjning. För särskilt utsatta människor är skogen en slags livförsäkring där man kan samla mat och ved.

Ung kraft för Agenda 2030 - Vi är på Almedalsveckan juli 2017!

Photo credit: photothek/Ina Fassbender (Flickr CC BY-ND 2.0)

70 % av jordens befolkning beräknas bo i städer år 2050. Agenda2030 har utvecklats som ett svar på de globala problem och orättvisor som påverkar jordens befolkning och miljön negativt.

Live Feed
Video: 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eXLTaq6dOOQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Gambia Rural Youth Award 2017

An abandoned microphone on a stage

The theme of the award is ‘We need young people in rural areas: We need them to produce, process and market the food that will feed the world’.

Use of Livestock Resources for Food Security in the Light of Climate Change

Livestock are essential for food and nutrition security in sub-Saharan Africa. They serve multiple purposes and are economically important, contributing 20–40% of agricultural gross domestic product (GDP) – in some countries, up to 80%.

Resource Type: 
Publication