Climate Change, Resilience, Peace & Conflict

Bolincentrets klimatfestival

Cracked river bed in Sri Lanka

Varför en klimatfestival?

Isarna smälter, havsnivån stiger, stormarna blir värre och torkan kraftigare – klimatfrågan har länge handlat om katastroferoch hot. Många får ångest av att höra nyheterna.