Agricultural Production & Trade

AgriSan experts: Recycling phosphorous is not enough

Swedish sewerage sludge treatment policy has a one-sided focus on phosphorous recycling. But nitrogen, potassium and sulfur are more important in both economic and environmental regards, says SIANI-associated researchers in a recent debate article in Dagens Nyheter.

Odlingssystem för framtiden – Logården: en plattform för odlingssystemforskning

Logårdsprojekten innebär att integrerade och ekologiska odlingssystem utvecklas och utvärderas utifrån uppsatta mål för produktion, miljö och samhällseffekter. 2012 drivs ett projekt för att utvärdera resultaten av i första hand den integrerade delen – av intresse inför genomförandet av IPM (Integrated Pest Management) inom EU:s medlemsländer.

ICT for Data Collection and Monitoring and Evaluation

Summary of discussion from e-Forum 3, following the publication of the ICT in Agriculture e-Sourcebook.

Resource Type: 
Publication

Temadag: Ekologisk köttproduktion och biologisk mångfald

Ekologiskt lantbruk innebär odling och djurhållning där man strävar efter en hög självförsörjningsgrad. Både när det gäller växtnäring och foder utnyttjar man främst lokala och förnyelsebara resurser.

Sustainable agriculture – does it need modern biotech?

In the future, sustainable agricultural production systems must increase productivity, reduce its ecological footprint and its use of resources, while meeting demands on food supply, nutrient intake, biodiversity and industrial/bio-energy feedstocks.

Presentation of report: Critical research issues for future sub-Saharan African agriculture

Framtidens lantbruk / Future agriculture

Future Agriculture invites you to a presentation of the report "A contribution to the discussion on: Critical research issues for future sub-Saharan African agriculture"

Four future scenarios for sub-Saharan Africa and critical research issues for the future agriculture, identified with the scenarios as basis, will be presented and discussed at the seminar.

FANRPAN 2012 High-Level Regional Food Security Policy Dialogue

From Policy to Practice: Advocating for Active Engagement of Youth in Agriculture Value Chains

The policy dialogue, with an estimated attendance of over 200 participants provides an opportunity for FANR stakeholders such as, governments; policy research institutions; universities; farmers organisations; private sector and civil society to review the current status of youth engagemen

Sammanfattning och dokumentation från Tankesmedjan ”Hållbar växtnäringshantering – vad vet vi idag?”

Datum: 28 mars kl 14:00 – 16:30
Plats: Mosebacke torg 4 (i Ecoloops lokaler), Södermalm, Stockholm

Frågor om växtnäringshantering som lyftes vid mötet var:

Resource Type: 
Publication

XXVI EURAGRI Conference 2012: Bio-economy and its context

Draft Conference Programme: Bio-economy and its context – the Role of Agriculture

This year’s conference will highlight the current situation for the agro research and innovation community which is characterised by a strong, on-going transformation in the context of an emerging bio-economy in Europe and world-wide.